Trường mẫu giáo Én Xuân xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh

Do tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp nên nhà trường chưa thể phát thưởng và chưa trao giấy chứng nhận ra trường cho các bé 5-6 tuổi.

Khi nào có công văn cho phép phát thưởng nhà trường sẽ trực tiếp liên lạc và thông báo cho quý phụ huynh biết.

Rất mong quý phụ huynh thông cảm.