Trường mẫu giáo Én Xuân xin thông báo: Tất cả học sinh sẽ được nghỉ đến hết ngày 29/2/2020.

Vào ngày 2/3/2020 (thứ hai) tất cả học sinh sẽ trở lại học bình thường.

Xin trân trọng thông báo!