THÔNG BÁO NGHĨ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ LỄ 30/4; 1/5

Trường Mẫu giáo Én Xuân xin thông báo đến toàn thể quí Phụ huynh học sinh lịch nghỉ các ngày Lễ trong tháng 4 và tháng 5 như sau:

* LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3

- Nghỉ 3 ngày:13; 14; 15 tháng 4.

* LỄ 30/4 VÀ 1/5

- Nghỉ 5 ngày: 27, 28, 29, 30 tháng 4 và ngày 1/5

- Ngày 4/5 ( thứ bảy) học bù ngày 29/4 (thứ hai)

Trên đây là thông báo nghỉ lễ của trường mẫu giáo Én Xuân. Kính chuyển đến quí phụ huynh để tiện sắp xếp cho trẻ đi học đúng lịch.