Trường mẫu giáo Én Xuân xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh:

- Học sinh tiếp tục nghỉ từ ngày 2/3/2020 đến hết ngày 8/3/2020.