Trường mẫu giáo Én Xuân trước đây có tên là trường mẫu giáo Phường 8 nằm tại số 192 Tôn Đức Thắng Phường 8 Thành phố Sóc Trăng.

Do cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp và hết hạn sử dụng nên hiện nay nhà trường đã được UBND Thành phố Sóc Trăng cho di dời về cơ sở mới tại Số 255 Tôn Đức Thắng Phường 5 Thành phố Sóc Trăng. Đây là cơ sở của Trung tâm văn hóa thể thao Phường 5.

Nhà trường đã được bố trí cho sử dụng 3 lớp học gồm 2 lớp lá học 2 buổi/ngày và 1 lớp chồi học 1 buổi /ngày cùng với hệ thống nhà vệ sinh và bồn rửa tay đúng qui cách cho trẻ nam và nữ.

Ngoài ra trường còn có một lớp lá học 2 buổi/ngày ở điểm Tân Thạnh nằm trên đường Cao Thắng thuộc khóm 6 phường 8.

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 10. Trong đó:

- Ban giám hiệu: 2

- Nhân viên: 3

- Giáo viên: 5

Tổng số học sinh của trường trong năm học 2019 - 2020 là 121 trẻ.