LỄ BẾ MẠC HỘI DIỄN HOA PHƯỢNG ĐỎ THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG NĂM 2019

Tối ngày 5 tháng 6 năm 2019, hội diễn Hoa Phượng Đỏ lần thứ 27 năm 2019 TP Sóc Trăng đã kết thúc. Đây là bế mạc hội diễn và công bố các kết quả công diễn cũng như các đơn vị đạt giải. 

Trường mẫu gáo Én Xuân đã được chọn tiết mục thời trang với chủ đề " Bảo vệ môi trường" để công diễn và đã đạt được giải 3 trong hội diễn lần này. Đây là một niềm vui và niềm vinh hạnh cho các cô trò của trường, là động lực để các cô tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những lần thi diễn tiếp theo.